De Trappenberg

Het terrein en de gebouwen van De Trappenberg gaan een nieuwe toekomst tegemoet. De ontwikkelcombinatie Amvest en Waterland Real Estate gaat het voormalig revalidatiecentrum omvormen tot een park met zorgwoningen en diverse voorzieningen. 

Zorgconcept

In het nieuwe Trappenberg staan zorg en wonen centraal. Op deze plek kunnen 65-plussers uit de omgeving straks fijn en comfortabel leven, met directe toegang tot zorgvoorzieningen. Uniek is dat de Trappenberg plek biedt aan verschillende doelgroepen. Senioren met een lichte tot middelzware zorgvraag vinden een zelfstandig en betaalbaar thuis in de woonzorgappartementen, en wie niet meer zelfstandig kan wonen kan terecht in Het Gastenhuis. 

Zorgpijlers

Het zorgconcept van De Trappenberg is gebaseerd op vier pijlers. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

Plan

In samenwerking met een stedenbouwkundige en een architect is een ruimtelijk ontwerp voor het gehele terrein opgesteld. In dit plan blijft het historische gebouw behouden en wordt het volledig gerenoveerd. De bijgebouwen worden afgebroken. De nieuwe woonvoorzieningen worden in de hoeken van het woonzorglandgoed opgebouwd tussen het groen. Het plan berust op een landschappelijk karakter met respect voor bos en heide.

Relatie met de omgeving

De bossen rondom De Trappenberg en de Blaricummer- en Tafelbergheide bieden een rustieke, landelijke en natuurlijke leefomgeving met veel ruimte voor ontspanning en beweging. Door het asfalt met circa 5.000 m² terug te brengen, creëren we ruimte voor meer groen en biodiversiteit.

De Trappenberg wordt een plek die uitnodigt tot ontmoeting, zodat bewoners makkelijk sociale contacten kunnen onderhouden en onderdeel zijn van de gemeenschap. De bijzondere plekken binnen het terrein worden verbonden met de gebieden en wandelroutes buiten het terrein. Op deze manier wordt het woonzorglandschap onderdeel van het landschappelijk en recreatief netwerk in de omgeving.

Het hoofdgebouw en de paviljoens

Het karakteristieke en historische hoofdgebouw blijft behouden en wordt volledig gerenoveerd. De bijgebouwen die door de jaren heen zijn aangebouwd worden afgebroken. Op deze manier wordt de verbinding tussen het hoofdgebouw en de natuur weer hersteld. In het groen komen twee tuinkamers omsloten door paviljoens vanwaar je eenvoudig de natuur in loopt. De tuinkamers krijgen een eigentijdse stijl waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen en materialen.

SVP Architectuur & Stedenbouw is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en samen met TenBrasWestinga en B+O Architecten voor de gebouwen. Haver Droeze maakt het landschapsplan voor het woonzorgpark. Het plan sluit aan bij de uitgangspunten van de gemeente Huizen om de natuur in de omgeving te respecteren, het historische hoofdgebouw te behouden, werkgelegenheid te creëren en een plek te maken voor alle bewoners in en om Huizen. 

Terugblik Open Dag

Op zaterdag 9 oktober 2021 openden de deuren van De Trappenberg. Omwonenden en geïnteresseerden waren uitgenodigd om een kijkje te nemen en meer te horen over de plannen. Daar is flink gehoor aan gegeven, circa 200 mensen bezochten de open dag! Het team heeft veel enthousiaste en nuttige reacties ontvangen op de plannen. Bekijk de foto's hieronder voor een impressie. 

De locatie

De Trappenberg is gelegen aan de Crailoseweg en omringd door bossen en heide. Bekijk de video van het terrein en de omgeving hieronder.

Historie

De Trappenberg werd in 1911 gebouwd als sanatorium voor de behandeling van TBC. In 1955 werd het omgedoopt tot Gooisch Kinderziekenhuis, waarna het vanaf 1956 werd ingezet voor kinderrevalidatie en vanaf de jaren ‘80 ook voor revalidatie van volwassenen. Op de locatie is al ruim een eeuw zorg gevestigd. Stichting Merem Behandelcentra was hier als laatste zorgverlener actief en besloot in 2018 het gehele terrein te verkopen. Waterland Real Estate won de tender en zocht samenwerking met Amvest. Amvest heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van locaties waar zorg wordt geleverd. Zo is zij onder andere betrokken (geweest) bij de succesvolle zorgconcepten Dagelijks Leven en het Gastenhuis. Beiden voor intramurale (dementie)zorg. Op deze historische plaats waar al meer dan 100 jaren zorg verleend wordt, gaat ook de nieuwe Trappenberg geschiedenis schrijven.

Veelgestelde vragen

Wat voor woningen komen er?

Er komen circa 270 woonzorgappartementen voor alleenstaanden en samenwonenden die in grootte variëren van ca. 55 tot 115 m2. Bij de woningen hoort ook een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Daarnaast komen er ca. 42 zorgstudio’s voor mensen met dementie in Het Gastenhuis, een kleinschalig verpleeghuis. Het zorghotel voor tijdelijk verblijf heeft circa 28 plaatsen voor mensen die aan het herstellen zijn.

Voor wie zijn de woningen bestemd?

70% van de woningen is bestemd voor mensen met een WMO beschikking of een zorgindicatie. De overige 30% is bedoeld voor mensen die:

(1)   een zorgbehoefte hebben die onder de WMO valt, maar standaard in het concept geleverd wordt zodat dit niet hoeft worden aangevraagd;

(2)   de bereidheid en mogelijkheid hebben zelf een bijdrage te leveren aan het Zorg- en Community Concept;

(3)   naar het oordeel van de Zorgconsulent, een te verwachten ontwikkeling van de zorgbehoefte hebben;

(4)   de leeftijd van tenminste 65 jaar bereikt hebben.

Verder leveren we een inspanning om zoveel mogelijk woningen toe te wijzen aan inwoners van Huizen, mits zij aan de gestelde zorg- en inkomensvoorwaarden voldoen.

Worden de appartementen verkocht of verhuurd?

De woonzorgappartementen worden verhuurd.

Zijn huisdieren welkom?

Ja, huisdieren zijn welkom.

Wat voor zorgvraag is er nodig om hier te mogen wonen?
  • Voor de Assisted Living appartementen begint de zorgvraag bij welzijnszorg en ondersteunde zorg, zoals vanuit de WMO ook wordt aangeboden. In De Trappenberg wordt dit centraal vanuit het zorgservice community concept geregeld. Vervolgens kan alle lichte tot middelzware (thuis)zorg worden geboden en ook zware zorg (vpt of mpt) binnen het zelfstandig wonen.
  • Het Gastenhuis is specifiek voor mensen met dementie die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.
  • Het Zorgpension is voor mensen met een tijdelijke zorgvraag voor herstel en revalidatie.

Het Amvest Living and Care Fund wil een goede balans door invulling te geven aan verschillende zorgbehoeften.

Kan ik mij al aanmelden voor een Assisted Living woning?

Via het inschrijfformulier op de website kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. U zult dan via een digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van de locatie, (selectiecriteria voor) de woningen, omgeving, voorzieningen en verhuurprocedure.

Zijn de huurprijzen al bekend?

De woningen vallen in het middeldure huursegment.

Zijn de huurprijzen inclusief of exclusief zorg?

De huurprijzen zijn exclusief zorg- en servicekosten.

Wat voor voorzieningen komen er?

Er staan een aantal basisvoorzieningen voor bewoners gepland. Er komt een Gezondheidscentrum met o.a. een huisarts en ondersteunde diensten als fysiotherapie. Verder wordt nagedacht over een klein verkooppunt voor boodschappen, een horecagelegenheid en ruimte voor welzijnsvoorzieningen en sport. 

Specifiek voor de Assisted Living appartementen komt er een gezellige ruimte voor ontmoeting en activiteiten. 

Mogen mensen uit de buurt ook gebruik maken van de voorzieningen?

De voorzieningen die in het hoofdgebouw komen, zullen publiek toegankelijk zijn. 

Hoe wordt er in de plannen rekening gehouden met de (omliggende) natuur?

Wij hebben intensief contact met onze naaste buren van het Goois Natuurreservaat en bij de ontwikkeling van de nieuwe Trappenberg is een landschapsarchitect betrokken. Het asfalt op het terrein wordt met circa 5.000 m2 teruggebracht, waardoor er meer ruimte is voor groen en biodiversiteit. Tussen het terrein en de omgeving komt een natuurlijke afscheiding. Met wandelpaden zijn het terrein en de omgeving met elkaar verbonden.

Uitgangspunt is om de huidige waardevolle bomen zoveel mogelijk te laten staan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het echter ook noodzakelijk geweest om een aantal bomen te kappen, waarbij achterstallig onderhoud is uitgevoerd en dode bomen zijn verwijderd. We hebben hiervoor een uitgebreide groeninventarisatie laten uitvoeren en een kapvergunning gekregen van de gemeente Huizen. Dit is uiteraard ook kort gesloten met het Goois Natuurreservaat.

Kan de verkeersituatie op de Crailoseweg veiliger worden gemaakt?

Wij zijn in gesprek met de Provincie voor het verkeersveiliger maken van beide inritten van De Trappenberg. De snelheid verlagen op de Crailoseweg is een wens van ons maar daar kan de Provincie nog niet in mee omdat het een provinciale weg betreft. Gedacht wordt aan zogenaamde ‘turbo rotondes’ om de snelheid er uit te halen en een verkeersveiligere oversteek voor fietsers en wandelaars.

Hoe ziet de planning eruit?

De bouw van de nieuwe Trappenberg is gestart. De oplevering staat gepland in 2026.

Kan ik op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen?

Als u onderstaand formulier invult, ontvangt u via de mail (let op: check ook uw spam) een uitnodiging om u in te schrijven als geïnteresseerde en vast een voor-inschrijving te starten. 

Door middel van een digitale nieuwsbrief houden we u dan graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bouw en de verhuur van de woningen.

Aanmelden

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en verhuur? Als u onderstaand formulier invult, ontvangt u via de mail (let op: check ook uw spam) een uitnodiging om u in te schrijven als geïnteresseerde en vast een voor-inschrijving te starten. Via een nieuwsbrief houden wij u dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

De Trappenberg is een initiatief van de ontwikkelcombinatie Amvest en Waterland Real Estate